Cyberprzestrzeń

Cyberprzestrzeń według definicji wprowadzonej przez rząd Wielkiej Brytanii to: “wirtualna przestrzeń wszystkich systemów technologii informacyjnej powiązanych na poziomie danych w skali globalnej. Fundament cyberprzestrzeni stanowi Internet jako uniwersalna oraz powszechnie dostępna sieć oferująca połączenia oraz transport, która może być uzupełniania oraz rozszerzana dalej przez dowolną ilość dodatkowych sieci danych. Systemy IT działające w wyizolowanej przestrzeni wirtualnej nie stanowią
części cyberprzestrzeni
“.

Agencja Bezpieczeństwa Sieci oraz Informacji (ANSSI) definiuje ją z kolei jako: “przestrzeń komunikacyjną utworzoną przez globalne połączenie sprzętu służącego do automatycznego przetwarzania cyfrowych danych

Polska definicja pojawiła się w 2011 roku i można ją odnaleźć w założeniach projektu Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011–2016. To tam pojawia się jasno nakreślona definicja: “Przez cyberprzestrzeń, o której mowa w ust. 1, rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami

W mniej systemowym ujęciu cyberprzestrzeń jest po prostu przestrzenią komunikacyjną tworzoną przez systemy powiązań sieciowych. Pozwala ona na komunikację w sieci i nawiązywanie natychmiastowych połączeń, tworząc środowisko wymiany informacji za pomocą sieci i systemów komputerowych. Jest to kolejna obok środowiska lądowego, morskiego, powietrznego i kosmicznego, przestrzeń działań człowieka.

5/5 - (Głosów: 6)
Zobacz:  Atak typu man-in-the-middle (MITM)

Inne wpisy

Odwiedź nasze media społecznościowe

13,555FaniLubię
243ObserwującyObserwuj
219SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

× Chat