Współpraca

Poszukujemy

 • Ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa
 • Wolontariuszy

Polski Instytut o profilu analityczno-badawczym, którego nadrzędnym celem jest działalność na rzecz dobra publicznego w szczególności w zakresie działalności na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego oraz upowszechniania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Czym zajmuje się fundacja?

Fundacja realizuje swoją misję poprzez m.in:

 1. działalności na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego,
 2. upowszechniania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych,
 3. kształtowania i propagowania standardów  ochrony systemów, sieci oraz informacji,
 4. edukacji dzieci, młodzieży i studentów w zakresie cyberbezpieczeństwa i usług cyfrowych,
 5. edukacji przedsiębiorców, jednostek, organów publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 6. realizacji kompleksowych programów kształcenia w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości,
 7. wsparcia informacyjnego, analitycznego i monitoringowego sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej,
 8. organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć informacyjnych,
 9. organizowania konferencji i seminariów,
 10. tworzenia, wzmacniania i rozbudowy sieci pomocy ofiarom cyberprzestępstw,
 11. propagowania bezpiecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii,
 12. wspierania rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości,
 13. wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu i cywilizacyjnemu w różnych dziedzinach życia,
× Chat