Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem https://instytutcyber.pl/, prowadzonego przez Fundację Instytut Cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zasady korzystania z Serwisu, formularza kontaktowego, zapisu na newsletter, składania reklamacji.
 3. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa, wpisana do Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000906063, REGON: 389245421, NIP: 7543342346 (zwana dalej: „Fundacją”).
 4. Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Z Fundacją można kontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa lub pocztą elektroniczną: fundacja@instytutcyber.pl oraz poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie https://instytutcyber.pl/kontakt/.
 6. W Serwisie Fundacja umieszcza nieodpłatnie treści, w szczególności grafiki, teksty (publikacje, artykuły, informacje), podcasty, filmy, webinary i szkolenia. 
 7. Zakazane jest publikowanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Umieszczane w Serwisie treści mają charakter informacyjny. Treści te nie mogą być traktowane jako porada prawna lub rekomendacja określonego zachowania w konkretnej sprawie i nie zastępują indywidualnej pomocy prawnej. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników podejmowane  na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie.
 9. Treści zamieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich, a ich kopiowanie bez uprzedniej zgody Fundacji jest zabronione.
 10. W Serwisie mogą być zamieszczane odesłania do innych stron, serwisów lub portali, jak również mogą być osadzane nagrania audio i video oraz funkcje i widgety mediów społecznościowych. Jeżeli użytkownik korzysta z tych treści i funkcjonalności, jednocześnie korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez podmioty zewnętrzne, niezwiązane z Fundacją i od niej niezależne. Użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi bezpośrednio przez te podmioty warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminami oraz polityką prywatności.
 11. W celu skorzystania z Serwisu niezbędne są: komputer lub inne urządzenie multimedialne z systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, a także oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na odtwarzanie treści audio i video; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 12. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może zapisać się do newslettera Fundacji. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili. Link pozwalający na odwołanie subskrypcji umieszczony jest w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach newslettera.
 1. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może skorzystać z elektronicznego formularza kontaktowego, w celu nawiązania kontaktu z Fundacją.
 2. W związku z korzystaniem z usług świadczonych nieodpłatnie przez Fundację drogą elektroniczną, użytkownik może zgłosić reklamację. Opis problemu lub zastrzeżeń należy nadesłać na adres e-mail: fundacja@instytutcyber.pl. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu jest Fundacja. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies znajdują się w Polityce prywatności i cookies.
 4. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom z ważnych przyczyn: prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmiany Regulaminu nie mogą powodować naruszenia praw nabytych przez użytkowników przed zmianą Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.