Zarządzanie Tożsamością i Dostępem (IAM)

Zarządzanie Tożsamością i Dostępem (IAM) jest to proces wykorzystywany przez organizacje, w celu przyznawania lub odmawiania dostępu do systemu bezpieczeństwa. IAM jest integracją systemów...

SECaaS

SECaaS to rodzaj usługi przetwarzania w chmurze, w której dostawca oferuje klientowi możliwość korzystania z dostarczonej aplikacji. Przykładem SECaaS są usługi online - poczty...

CAPTCHA

CAPTCHA (skrót z ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) to uwierzytelnianie typu wezwanie-odpowiedź, powszechnie używane przez strony internetowe...

Dark Web

Dark Web to ukryte części Internetu, które nie są zaindeksowane przez wyszukiwarki. Wykorzystywane są często przez przestępców, w tym: pedofili, nielegalnych handlarz ludźmi i...

Integralność danych

Integralność danych to szerokie pojęcie, które odnosi się do utrzymania i zapewnienia jakości danych. Obejmuje ono dokładność i spójność danych w całym cyklu ich...

Zagrożenie wewnętrzne

Zagrożenie wewnętrzne to sytuacja, w której autoryzowany użytkownik systemu (zazwyczaj jest to pracownik) stanowi zagrożenie dla organizacji. Dzieje się tak, ponieważ posiada autoryzowany dostęp...
× Chat