Schematy Ponziego i piramidy finansowe – okiem prawnika #9

Czym jest Schemat Ponziego?

Schemat Ponziego jest typem oszustwa, polegającym na stworzeniu instytucji pseudo-inwestycyjnej, która, pomimo obietnic, w rzeczywistości nie osiąga żadnego (a w szczególności żądanego, obiecywanego) zysku. Schemat działania polega na pozyskiwaniu jak najwięcej osób, które lokują swoje środki pod pretekstem szybkich zysków. Jednakże wpłacone środki nie idą w aktywa, a źródłem zysku są wpłaty kolejnych inwestorów (osoby, które najpierw wpłaciły dostają środki wpłacone przez osoby w okresie późniejszym). Mechanizm nazwany jest na cześć włoskiego emigranta, który zastosował taki schemat po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych na początku XX w. Ponzie początkowo obiecał inwestorom aż 50% zysk, co 45 dni, a nieświadomi inwestorzy uwierzyli w taki mechanizm.

Powyższy schemat jest bardzo znany na całym świecie, gdyż wykorzystuje naiwność ludzi oraz ich niewiedzę, a także wiarę w szybki zysk.


Błędne utożsamianie pojęć

W Polsce pojęcia „schemat Ponziego i piramidy finansowe” są błędnie utożsamiane, gdyż w rzeczywistości mechanizmy te różnią się od siebie. Jak już wcześnie zostało wspomniane, głównym celem schematu Ponziego nie jest wypłata zysku z działalności gospodarczej lub samej inwestycji, ale z własnych środków wpłaconych przez późniejszych inwestorów.


Czym jest Piramida Finansowa?

Piramidy finansowe z kolei polegają na zbieraniu pieniędzy od nowych inwestorów celem spłaty zobowiązań w stosunku do wierzycieli w taki sposób, aby klienci nie podejrzewali niewypłacalność danej instytucji lub nielegalność biznesu. Inaczej nazywane są jako oszustwa franczyzowe lub łańcuch poleceń. Potencjalnemu inwestorowi proponuje się prowadzenie franczyzy lub dystrybucję w ramach wprowadzenia danego produktu na rynek, a zysk uzyskiwany jest właśnie ze sprzedaży tych nowych dystrybutorów, a nie danego produktu. Czynnikiem odróżniającym schemat Ponziego od piramidy finansowej jest fakt, iż nowy uczestnik tego procederu w zamian za przelane pieniądze ma możliwość polecania produktów oraz bycia wynagradzanym za poleconych nowych uczestników Piramidy Finansowej.

Zobacz:  Co robić w przypadku kradzieży danych osobowych?

Odpowiedzialność karna

 W Polsce występuje odpowiedzialność karna za prowadzenie ww. działalności. Reguluje to m. in. art. 286 Kodeksu karnego, który stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Nakłanianie do ww. inwestycji wypełnia również znamiona art. 311 k.k. „Kto, w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Oceń artykuł

Inne wpisy

Odwiedź nasze media społecznościowe

12,175FaniLubię
243ObserwującyObserwuj
188SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

× Chat