Polityka prywatności – Facebook

Polityka prywatności dotycząca fanpage’a Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa w serwisie Facebook

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników serwisu Facebook na fanpage’u Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Opolu.

Współadministrator danych osobowych i kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Współadministratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a są Facebook oraz  Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie, Ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000906063, REGON: 389245421, NIP: 7543342346 (dalej: Fundacja), z którą możesz się skontaktować w następujący sposób:

  • adres siedziby oraz adres korespondencyjny: Ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Przetwarzanie danych osobowych przez Facebooka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka, w szczególności o tym jak chroni dane użytkowników, znajdują się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

Fundacja przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a i odpowiedzi na ich wiadomości.

Fundacja posiada informacje o polubieniu fanpage’a, aktywności użytkownika na fanpage’u, treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkownika, o imieniu i nazwisku użytkownika i zna jego wizerunek udostępniany w ramach profilu w serwisie Facebook. Fundacja będzie również dysponował danymi przekazanymi w formularzu kontaktowym lub przez komunikator Messenger.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Fundacją, natomiast przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od aktywności użytkownika oraz zasad wynikających z regulaminu i polityki prywatności Facebooka.

Udostępniane danych osobowych

Informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treść komentarzy, postów i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Dane osobowe użytkowników udostępniane w ramach serwisu Facebook nie są udostępniane przez Fundację innym podmiotom.

Statystyki korzystania z usług

W celu poprawy jakości swoich usług Fundacja przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka. Dane te są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług.

Działania marketingowe

Na fanpage’u Fundacja może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące jego działalności, w szczególności wydarzeń, które organizuje lub w których bierze udział. Fundacja może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące jego darczyńców, sponsorów, partnerów.

Uprawnienia wynikające z RODO

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania danych i do uzyskania kopii danych osobowych;
  2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie będą zachodziły prawne przeciwwskazania do ograniczenia zakresu ich przetwarzania;
  5. do przenoszenia danych;
  6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.