Problematyka tzw. „child grooming” – okiem prawnika #1

Czym jest child grooming?

Child grooming należy rozumieć jako „uwodzenie dziecka w Internecie”. Nie tylko przemoc w Internecie jest coraz większym zagrożeniem dla dziecka, ale również proces polegający na uwodzeniu dziecka w celu wykorzystywania seksualnego.


Na czym polega więc cały proces?

Przede wszystkim jest on stopniowy. Najpierw przestępca namierza ofiarę, wykorzystując jego stan emocjonalny, potrzebę izolacji oraz mniejszą pewność siebie. Często ofiarami są dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej. Następny etap polega na zdobywaniu zaufania ofiary, gromadzeniu o niej jak najwięcej informacji, w tym jej potrzeby. Następnie przestępca zaczyna zaspokajać potrzeby ofiary, w tym emocjonalne, m. in. rozmowy na temat, które trapią dziecko (np. hejt ze strony rówieśników). W takiej sytuacji nieletnia ofiara często staje się uzależniona emocjonalnie od sprawcy, więc zaczyna on stopniowo ją wykorzystywać seksualnie.


Regulacje w kodeksie karnym

Powyższe działanie jest oczywiście przestępstwem uregulowanym w Kodeksie karnym. Podstawowe przepisy odnoszące się do wykorzystania seksualnego nieletniego to:

a)         art. 197 §3 k.k. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

b)         Art. 200 k.k., który dotyczy przestępstw dokonywanych na nieletnich – „seksualne wykorzystanie małoletniego”. Wymienione czyny to: obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 (kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności), prezentowanie treści pornograficznych małoletnim poniżej lat 15, również w celu swojego zaspokojenia seksualnego, jak również reklamę lub promocję ww. treści w sposób umożliwiające zapoznanie się z nimi małoletniemu (pozbawienie wolności do lat 3)

W kodeksie karny znajduje się również przepis odnoszący się bezpośrednio do problematyki „child groomingu”.

Zobacz:  Zniewaga a zniesławienie – okiem prawnika #10

Art.  200a.  [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego]

§  1.  Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Link do poradnika: https://www.gov.pl/attachment/aa0e6962-feeb-4390-b291-af4245b49143

Oceń artykuł

Inne wpisy

Odwiedź nasze media społecznościowe

12,175FaniLubię
243ObserwującyObserwuj
188SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

× Chat